Tawaran Sebutharga

    Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) untuk kerja- kerja berikut :

    KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA