Seni Persembahan

 

Pengenalan

 
 
 

Visi

Misi

Fungsi

Objektif

Ketua Bahagian Seni Persembahan
En. On Bin Jaafar
E-mel : on_jaafar@yahoo.com
Tel: +6 07-221 3148 / +6 07-224 5488
Faks: +6 07-223 4355
Ketua Unit