Piagam Pelanggan

  • Memelihara dan memulihara monumen-monumen , ekshibit-ekshibit yang berkaitan warisan sejarah, seni dan budaya Johor
  • Memperoleh maklumat yang jelas, lengkap dan tepat tentang dasar, strategi, program dan aktiviti Kerajaan Negeri Johor berhubung dengan sejarah, seni dan budaya Johor
  • Menerima penerbitan dan persembahan berkaitan sejarah, seni dan budaya yang terbaik, bermutu dan disampaikan secara profesional berasaskan warisan dan jati diri bangsa
  • Mendapat khidmat rundingan, nasihat dan latihan pengembangan sejarah, seni dan budaya Johor secara profesional
  • Berada dalam persekitaran kerja yang kondusif, sihat, harmoni dan selamat
  • Mendapat perkhidmatan yang terbaik serta layanan mesra, adil dan saksama

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN YAYASAN WARISAN JOHOR SEHINGGA DISEMBER 2017

 JANJI

MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN

TIDAK MENEPATI MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH
JUMAH MENEPATI STANDARD % MENEPATI STANDARD JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD

% TIDAK MENEPATI STANDARD

Pengurusan Pembangunan Seni Budaya yang berkualiti melalui perlaksanaan inisiatif Program Lestari Seni Budaya  yang di umumkan oleh YAB Menteri Besar / Kerajaan Negeri melibatkan:

a)      18,000 peserta

b)     12 program

c)      400 kelas

396

99% 4 1%

400

Pengurusan Seni Persembahan yang berkualiti melalui perlaksanaan program-program persembahan di peringkat negeri dan antarabangsa

0

100% 0 0

0

 Pengurusan Pemuziuman yang berkesan melalui perlaksanaan inisiatif program bagi menarik ramai pengunjung ke muzium dan galeri

606 768

100% 0 0

606 768

Pengurusan perwartaan yang konsisten melalui permohonan dan inisiatif memelihara bangunan / monument bagi tujuan sejarah:

a)      10 permohonan perwartaan

b)      5 kelulusan perwartaan

0

60% 0 40%

0

Menjadikan Johor sebagai Pusat Tamadun Melayu Antarabangsa melalui perlaksanaan inisiatif penghasilan ‘Road Map Johor’ yang diumumkan oleh YAB Menteri Besar / Kerajaan Negeri:

a)      5,000 pengunjung

b)      2 program

387

97% 13 3%

400

Pengurusan kewangan jabatan yang berhemah

262

87% 38 13%

300

Memastikan pengurusan dan pentadbiran Yayasan Warisan Johor mengikut SOP yang ditetapkan

300

100% 0 0

300

Galeri

Content