Pengurusan

 

Pengenalan

 • Bahagian Pengurusan diamanahkan untuk memastikan hal urusan perkhidmatan, perjawatan dan keseluruhan pengurusan jabatan dilaksanakan secara sistematik dan teratur. Selain itu, ia turut berperanan memastikan kesinambungan fungsi diantara setiap bahagian di dalam jabatan ini dapat dicapai pada tahap maksimum dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan seterusnya stakeholder.
 • Bahagian Pengurusan juga memainkan peranan utama dalam memelihara dan memulihara warisan, seni dan budaya supaya dapat memberikan manfaat dan impak maksimum kepada masyarakat melalui perlaksanaan programnya. Maka, pembinaan modal insan yang jitu juga memainkan peranan utama supaya setiap objektif jabatan dapat dicapai sejajar dengan pembangunan Johor sebagai sebuah negeri yang berkemajuan pada masa akan datang.

Cogankata

"Kualiti Tradisi Kami"

Misi

 • Meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi melalui pengurusan pentadbiran yang cekap.
 • Membina pemimpin pelapis berkualiti, berwawasan serta mempunyai kekuatan rohani, kecerdasan fikiran dan ketahanan jasmani.

Fungsi

 • Memantapkan pelaksanaan prosedur kerja melalui proses kerja mapan mengikut amalan urus tadbir baik dengan mengutamakan satu perkhidmatan, satu penyampaian pengurusan maklumat yang berkesan kepada pelanggan.
 • Meningkatkan kualiti pelaporan kewangan dengan mengutamakan ciri-ciri ketepatan maklumat, keterangan berintegriti dengan berorientasikan sistem teknologi ke arah diseminasi maklumat yang berkesan.
 • Mengutamakan pembangunan modal insan yang memberi impak positif ke arah peningkatan kemahiran, berinovasi, kreatif dan beraspirasikan etika kerja yang berhemah.

Objektif

 • Membangun tenaga manusia dari segi ilmu pengetahuan, kepakaran dan sikap bagi meningkatkan mutu kerja.
 • Menyediakan sistem pengurusan pentadbiran dan latihan yang teratur, lengkap dan kemaskini.
 • Menyediakan persekitaran kerja yang kondusif selesa, mesra, cekap dan jujur dalam melaksanakan tugas dengan berdisiplin.
 • Menyediakan pengurusan berteknologi tinggi dalam mencapai pengurusan berdaya saing dan maju.
Ketua Bahagian Pengurusan
Puan Sarina Binti Taslim
E-mel : sarinataslim@ywj.gov.my / sarina.taslim@johor.gov.my
Tel: +6 07-221 3148 / +6 07-224 5488
Fax: +6 07-223 4355
 • Mewujudkan perhubungan baik antara jabatan dengan pihak awam serta media melalui strategi penyampaian maklumat perkhidmatan yang berkesan.
 • Memastikan keberkesanan perancangan dan pelaksanaan pelan media berhubung publisiti dan promosi peranan, program dan aktiviti rasmi jabatan.
 • Menyediakan bahan edaran dan rujukan kepada pihak awam dan media serta bahan maklumat bagi setiap dasar, peranan dan program serta majlis rasmi jabatan melalui penerbitan bahan cetakan.
 • Memastikan aduan dan cadangan dari orang awam dan pelanggan mengenai perkhidmatan jabatan diselaraskan dengan lancar.
 • Memastikan orang awam dan pelanggan yang ingin mengetahui atau yang sedang dan telah menerima perkhidmatan jabatan diberi layanan yang baik dan dikendalikan dengan cepat dan berkesan.
 • Merancang dan melaksanakan pembangunan fizikal yang kondusif dan sejahtera.
 • Mengurus dan menyelaras penyelenggaraan aset dan infrastruktur dengan cekap dan berkesan.
 • Menyediakan perkhidmatan kemudahan aset yang terbaik dan mesra pelanggan.
 • Mengurus perbelanjaan sumber kewangan mengikut proses pengagihan sumber berpandukan kepada akta, dasar dan peraturan yang ditetapkan.
 • Membangunkan daya urus kewangan cekap, tepat, teliti dan berhemah dalam aspek kewangan dan perakaunan.
 • Melaksanakan pembayaran ke atas perkhidmatan dan perbekalan secara sistematik.