Pengurusan

 

Pengenalan


Cogankata

"Kualiti Tradisi Kami"

Misi

 • Meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi melalui pengurusan pentadbiran yang cekap.
 • Membina pemimpin pelapis berkualiti, berwawasan serta mempunyai kekuatan rohani, kecerdasan fikiran dan ketahanan jasmani.

Fungsi

 • Memantapkan pelaksanaan prosedur kerja melalui proses kerja mapan mengikut amalan urus tadbir baik dengan mengutamakan satu perkhidmatan, satu penyampaian pengurusan maklumat yang berkesan kepada pelanggan.
 • Meningkatkan kualiti pelaporan kewangan dengan mengutamakan ciri-ciri ketepatan maklumat, keterangan berintegriti dengan berorientasikan sistem teknologi ke arah diseminasi maklumat yang berkesan.
 • Mengutamakan pembangunan modal insan yang memberi impak positif ke arah peningkatan kemahiran, berinovasi, kreatif dan beraspirasikan etika kerja yang berhemah.

Objektif

 • Membangun tenaga manusia dari segi ilmu pengetahuan, kepakaran dan sikap bagi meningkatkan mutu kerja.
 • Menyediakan sistem pengurusan pentadbiran dan latihan yang teratur, lengkap dan kemaskini.
 • Menyediakan persekitaran kerja yang kondusif selesa, mesra, cekap dan jujur dalam melaksanakan tugas dengan berdisiplin.
 • Menyediakan pengurusan berteknologi tinggi dalam mencapai pengurusan berdaya saing dan maju.
Ketua Bahagian Pengurusan
Puan Sarina Binti Taslim
E-mel : sarinataslim@ywj.gov.my / sarina.taslim@johor.gov.my
Tel: +6 07-221 3148 / +6 07-224 5488
Fax: +6 07-223 4355
 • Mewujudkan perhubungan baik antara jabatan dengan pihak awam serta media melalui strategi penyampaian maklumat perkhidmatan yang berkesan.
 • Memastikan keberkesanan perancangan dan pelaksanaan pelan media berhubung publisiti dan promosi peranan, program dan aktiviti rasmi jabatan.
 • Menyediakan bahan edaran dan rujukan kepada pihak awam dan media serta bahan maklumat bagi setiap dasar, peranan dan program serta majlis rasmi jabatan melalui penerbitan bahan cetakan.
 • Memastikan aduan dan cadangan dari orang awam dan pelanggan mengenai perkhidmatan jabatan diselaraskan dengan lancar.
 • Memastikan orang awam dan pelanggan yang ingin mengetahui atau yang sedang dan telah menerima perkhidmatan jabatan diberi layanan yang baik dan dikendalikan dengan cepat dan berkesan.
 • Merancang dan melaksanakan pembangunan fizikal yang kondusif dan sejahtera.
 • Mengurus dan menyelaras penyelenggaraan aset dan infrastruktur dengan cekap dan berkesan.
 • Menyediakan perkhidmatan kemudahan aset yang terbaik dan mesra pelanggan.
 • Mengurus perbelanjaan sumber kewangan mengikut proses pengagihan sumber berpandukan kepada akta, dasar dan peraturan yang ditetapkan.
 • Membangunkan daya urus kewangan cekap, tepat, teliti dan berhemah dalam aspek kewangan dan perakaunan.
 • Melaksanakan pembayaran ke atas perkhidmatan dan perbekalan secara sistematik.