Pengenalan KWSAB

Galeri Foto


Selamat Datang ke

Laman Web Yayasan Warisan Johor

LAMAN WARISAN ini diwujudkan dengan tujuan untuk memelihara warisan sejarah, seni dan budaya negeri Johor dengan adanya kesedaran kerajaan, penggerak seni dan orang ramai yang mahu melihat khazanah Melayu tidak pupus dan terhakis dalam arus pembangunan.

Penerbitan LAMAN WARISAN ini dapat memberi pendedahan kepada umum tentang apa jua bentuk warisan seperti sejarah, kebudayaan, seni visual dan budaya Melayu di negeri Johor khususnya dan Malaysia amnya agar semua golongan masyarakat mampu memahami dan menilai erti WARISAN BUDAYA BANGSA.

Bersesuaian dengan motto "Memelihara Warisan Budaya", Yayasan Warisan Johor telah diberi tanggungjawab bukan sahaja untuk memelihara, bahkan menentukan kelangsungan warisan budaya bangsa dapat diangkat hingga keperingkat global.

 

Piagam Pelanggan

  • Memelihara dan memulihara monumen-monumen , ekshibit-ekshibit yang berkaitan warisan sejarah, seni dan budaya Johor
  • Memperoleh maklumat yang jelas, lengkap dan tepat tentang dasar, strategi, program dan aktiviti Kerajaan Negeri Johor berhubung dengan sejarah, seni dan budaya Johor
  • Menerima penerbitan dan persembahan berkaitan sejarah, seni dan budaya yang terbaik, bermutu dan disampaikan secara profesional berasaskan warisan dan jati diri bangsa
  • Mendapat khidmat rundingan, nasihat dan latihan pengembangan sejarah, seni dan budaya Johor secara profesional
  • Berada dalam persekitaran kerja yang kondusif, sihat, harmoni dan selamat
  • Mendapat perkhidmatan yang terbaik serta layanan mesra, adil dan saksama

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN YAYASAN WARISAN JOHOR SEHINGGA DISEMBER 2017

 JANJI

MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN

TIDAK MENEPATI MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH
JUMAH MENEPATI STANDARD % MENEPATI STANDARD JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD

% TIDAK MENEPATI STANDARD

Pengurusan Pembangunan Seni Budaya yang berkualiti melalui perlaksanaan inisiatif Program Lestari Seni Budaya  yang di umumkan oleh YAB Menteri Besar / Kerajaan Negeri melibatkan:

a)      18,000 peserta

b)     12 program

c)      400 kelas

396

99% 4 1%

400

Pengurusan Seni Persembahan yang berkualiti melalui perlaksanaan program-program persembahan di peringkat negeri dan antarabangsa

0

100% 0 0

0

 Pengurusan Pemuziuman yang berkesan melalui perlaksanaan inisiatif program bagi menarik ramai pengunjung ke muzium dan galeri

606 768

100% 0 0

606 768

Pengurusan perwartaan yang konsisten melalui permohonan dan inisiatif memelihara bangunan / monument bagi tujuan sejarah:

a)      10 permohonan perwartaan

b)      5 kelulusan perwartaan

0

60% 0 40%

0

Menjadikan Johor sebagai Pusat Tamadun Melayu Antarabangsa melalui perlaksanaan inisiatif penghasilan ‘Road Map Johor’ yang diumumkan oleh YAB Menteri Besar / Kerajaan Negeri:

a)      5,000 pengunjung

b)      2 program

387

97% 13 3%

400

Pengurusan kewangan jabatan yang berhemah

262

87% 38 13%

300

Memastikan pengurusan dan pentadbiran Yayasan Warisan Johor mengikut SOP yang ditetapkan

300

100% 0 0

300