Pameran Cerita Rakyat

Pameran cerita rakyat : Kisah Leluhur Johor

Pameran Cerita Rakyat yang di ilustrasikan dalam Seni Graffiti.

Tempat : Galeri Seni Johor @ Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar
Masa      : 7 Mei 2018 – 30 Julai 2018